Jente på 25 søker ekstrahjelp til Valldal

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Jente på 25 søker ekstrahjelp til Valldal

Arbeidssted:
Valldal

Ansettelsesnivå:
Ekstrahjelp

Søknadsfrist:
27.05.2022

Kontaktperson

Anders Dalseth

Teamleder

E-post:
anders.dalseth@prima-assistanse.no

Telefon:
99500382


Eg er ei livsglad jente på 25 år som bur i vakre Valldal. No har det seg slik at eg har ei hjerneskade, som gjer at eg har behov for hjelp i kvardagen for å kunne leve eit liv i fridom.

No er eg ute etter ei ekstrahjelp som kan ta vakter ved høve.

Er du den rette assistenten for meg?


Ditt arbeid blir å følgje meg dit eg skal, anten det er til arbeid, på aktivitetar, eller i heimen. Du legg tilrette for at eg meistrer daglegdagse oppgåver og hjelper meg å passe tida. 

Eg treng at du er serviceinnstilt, strukturert og ser gleden i å hjelpe andre. I tillegg ønskjer eg at du er fleksibel og tar initiativ.


Har du slike eigenskapar, er det fint om du likar:

·      Reinhald

·      Matlaging

·      Å følgje til aktivitetar

·      Å være med når eg skal trene 

·      Å ta initiativ til turar og aktivitetar


Du blir på sett og vis en vegleiar for meg, sidan eg meistrar mange oppgåver til eit visst punkt.


Arbeidstida kan vere kvardag eller helg, dagtid eller kveldstid.

Sidan ein del av arbeidet inneber kjøyring, må du ha førarkort klasse B, samt moglegheit til å disponere eigen bil. Dette kompenserast via kjøyrebok. Du treng plettfri politiattest for å jobbe hos meg, samt at du snakkar og forstår norsk. Høyrast dette interessant ut, synes eg du skal søkje stillinga.

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen