Brukerstyrt personlig assistent søkes til gutt på snart 13 år

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse avd Rogaland

Arbeidssted:
Sandnes

Ansettelsesnivå:
Deltid

Søknadsfrist:
24.07.2022


Kunne du tenke deg en meningsfull jobb med varierte arbeidsoppgaver? Er du i tillegg fleksibel og kan snu deg rundt på kort varsel, da kan du være akkurat den vi søker etter.

Du må være glad i barn, omsorgsfull, stabil, og en selvstendig person. Like å leke med barn og legge til rette for barnet i dagliglivet. Du må kunne lese de sosiale kontekstene, og avpasse din rolle i forhold til dette, samt være en viktig del av hans utvikling - kognitivt, fysisk og sosialt. Det er av stor betydning at du evner å gi barnet trygghet og at vi kan stole på deg.

Vi er en familie på 5 som bor på Sandnes, og har en ordning med assistenter på dag, kveld og natt for gutten vår som begynner på ungdomsskolen i august. Nå er vi på jakt etter flere assistenter som kan gå inn i fast stilling hos oss av varierende størrelse. Det er ledig 2 ettermiddager i uken, dagtid en helg i måneden, noen få netter i uken og natt hver 4 helg. I tillegg vil det være rom for å jobbe ekstravakter ved sykefravær og når de andre ansatte har ferie. 

Stilling: Vi blir sammen enig om stillings prosenten ut ifra ditt ønske og vårt behov


Arbeidsoppgaver:

• Assistere i forbindelse med fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter

• Praktiske oppgaver i hjemmet

• Følge barnet i de daglige rutinene

• Overvåking og håndtering av epileptiske anfall (natt)


Personlige egenskaper: 

• Pliktoppfyllende og kommer til avtalt tid

• Du bør være ansvarsfull, fleksibel, trygg og selvstendig i din arbeidssituasjon

• Ærlig og utadvendt

• God som motivator for barnet

• God til å samhandle med barn med spesielle behov

Kvalifikasjoner: 

• over 18 år

• En fordel med førerkort klasse B, og disponere bil som barnet kan sitte på i

• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

• Plettfri vandel

Ønskelige kvalifikasjoner

• Kjennskap til barn med epilepsi med spesielle behov og/eller epilepsi


Ansettelse: Etter 1.8.22 BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen