Aktiv jente på 6 år søker tilkallingsassistenter i sitt BPA-team

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse avd. Rogaland

Arbeidssted:
Sandnes

Ansettelsesnivå:
Ekstrahjelp

Søknadsfrist:
Annonsen er utgått

Ønsket oppstart
Etter avtale

Kontaktperson

Prima Assistanse avd. Rogaland

E-post:
rogaland@prima-assistanse.no

Telefon:
46433366

Beklager, denne stillingen utgikk den 14.08.2022.

Vi har et etablert BPA-team av assistenter rundt en aktiv jente på 6 år, men søker nå flere gode tilkallingsassistenter, men med mulighet for fast på sikt.

BPA betyr brukerstyrt personlig assistanse og innebærer her at jentas foreldre er arbeidsledere. Vi søker fleksible ferie og tilkallingsassistenter, som kan jobbe ved behov. 

Arbeidstiden er primært på natt er 22:00-07:00 (23:00-08:00 i helgene), men også noe dag.

Arbeidet vil foregå i jentas eget hjem. Du vil få tett oppfølging fra foreldre og din kontaktperson i Prima Assistanse. Du vil få grundig opplæring i arbeidsoppgavene i dine som innebærer stell, administrere medisiner og sondemat via peg med mer.

Hun er en livlig og aktiv jente som liker å gå turer, leke og være som andre barn i samme alder. Hun har epilepsi, ADHD og forsinket utvikling. Språkvansker gjør at hun bruker Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display (PODD). Som assistent må man håndtere sosiale vansker, og gi barnet den skjerming og voksenstøtte hun trenger i løpet av dagen. Det er ønskelig at du har erfaring med barn med utfordringer og bruk av PODD. Som assistent vil man primært avlaste foreldre på natt, men det kan også være aktuelt med noen vakter på dagtid.

Ønskelig egenskaper:

 • Erfaring med barn med utfordringer
 • Bruk av PODD
 • Selvstendig og trygg på deg selv
 • Ryddig og punktlig

Beskrivelse av stilling:

 • Avlaste foreldre primært på natt
 • Være en aktiv part i jentas hverdag
 • Personlig stell
 • Medisinhåndtering

Kvalifikasjonskrav:

 • Plettfri vandel
 • Språk: Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Prima Assistanse tilbyr:

 • En meningsfylt jobb som fremmer likestilling
 • Gode arbeids- og lønnsbetingelser gjennom tariffavtale
 • Grundig opplæring og tett oppfølging av lokalkontor
 • En selvstendig jobb med varierte oppgaver

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/