Vi søker helsefagarbeider til kvinne på 19 år med ME

Stillingstittel:
Assistent

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse avd Rogaland

Arbeidssted:
Sandnes

Ansettelsesnivå:
Deltid

Stillingstype:
Fast stilling

Søknadsfrist:
Annonsen er utgått

Ønsket oppstart
Etter avtale

Beklager, denne stillingen utgikk den 30.09.2022.

Vi søker etter helsefagarbeider for å være personlig assistent til en kvinne på 19 år i Sandnes. 

Hun har svært alvorlig grad av sykdommen ME. Hun er derfor sengeliggende og trenger pleie/tilsyn hele døgnet. Assistenten skal være til stede og hjelpe henne med det hun har behov for. 

Vi ønsker at assistenten har kunnskap om ME og er oppmerksom på hva som er viktig for henne. Det er av stor betydning at du evner å gi henne trygghet og at foreldrene kan stole på deg.  

Prima Assistanse vil gi opplæring i rollen som assistent, mens opplæringen i arbeidsoppgavene vil bli gitt av foreldrene og avlaster. 


Stilling: 

25% stilling. Behovet er ettermiddager, kvelder og helg.

Antall timer kan økes på sikt. 


Arbeidsoppgaver 

• Personlig stell og pleie  

• Sondeernæring

• Lyd og lys-skjerming / regulering 

• Smertelindring

• Selskap for henne når hun har kapasitet til det. 


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Du har noe kunnskap om ME 

• God menneskelig forståelse 

• Moden, selvstendig og reflektert 

• Empatisk 

• Rolig (snakke rolig og bevege seg rolig) 

• Du er ansvarsfull, interessert og pliktoppfyllende.  

• Du må ta initiativ, og være selvgående ut ifra arbeidsinstruks 

Vi oppfordrer spesielt unge kvinner til å søke på stillingen.


Krav til stillingen: 

• Helsefagarbeider

• Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig 

• Plettfri vandel 


Vi tilbyr: 

• En meningsfull jobb som fremmer likestilling 

• Tariffavtale sikrer gode arbeids- og lønnsbetingelser 

• Grundig opplæring og tett oppfølging fra vårt lokalkontor


BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/