Multihandikappet gutt på 4 år søker flere assistenter (BPA)

Stillingstittel
BPA assistent

Arbeidsgiver
Abri Dialogue

Arbeidssted
Hafrsfjord

Ansettelsesnivå
Deltid

Stillingstype
Fast stilling

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
etter avtale

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

www.abridialogue.no

Vi søker etter deg som kan jobbe i stilling opp mot 50-80%, men også mindre stillinger kan bli aktuelle. Vi trenger hovedsakelig assistenter til nattevakter på 10 timer (klokken 22.15-08.15), men også ettermiddager og helger. Stillingene kan være kun nattevakt, eller i kombinasjon, alt etter ønske. Vi skal også ansette en assistent som skal utføre praktiske gjøremål; renhold, matlaging og lignende.

Gutten trenger hjelp til alle daglige gjøremål, trening, lek, bleieskift og stell. Stimuli må tilpasses dagsformen, men han liker godt musikk, stemmer og oppmerksomhet. Han kommuniserer med lyder, ansiktsuttrykk, smil og gråt. Han gir god kontakt og er godt vant til assistenter både i barnehage, hjemme og i avlastningsboligen hvor han er 11 døgn i måneden. Han liker et trygt og godt fang.

På ettermiddag og natt gis all mat intravenøst/PN over 16 timer. På grunn av medisinsk utstyr som må overvåkes kontinuerlig må han ha en våken nattevakt. Mor/far er bakvakt og skal vekkes om det oppstår komplikasjoner eller at pumpen må håndteres fordi den går i alarm.

Gutten står også fast på en del medisiner. Det vil bli gitt grundig opplæring av foreldre både på hjelpemidlene, medisinering, ernæring og stell. Opplæringsperioden vil vare til både du, barnet og vi som foreldre føler seg trygge på situasjonen. Opplæringsperioden vil foregå på ettermiddager, i helger og på natt. Stillingen vil først og fremst bestå av å være der for gutten, men å være der for ham kan også bety å overta lett husarbeid eller leke med storesøster om gutten gir uttrykk for at han trenger pappa eller mamma.

Det er viktig at du er lærevillig, tilpasningsdyktig og til å stole på. I tillegg må du kunne løfte og bære en gutt på 16 kg i ulike hjelpemidler, seng og stellebord. Huset er tilrettelagt med alt på ett plan hvor resten av familien sover i andre etasje.


Arbeidsoppgaver:

- Være 1:1 på barnet

- Praktiske oppgaver i hjemmet knyttet til stell og prosedyrer

- Personlig hygiene

- Observasjon og stell gjennom natten

 

På dag/kveldstid:

- Være hjemme med barnet mens familien er på aktiviteter (noen ganger kan barnet være med. Det kommer an på aktivitet, vær og vind, samt dagsform)

 

Noen ganger alene eller med en annen assistent, eller sammen med mor eller far:

- Være med på dagsturer, helgeturer og ferie

- Hjelp og støtte under aktivitet gjennom dagen, for eksempel spisetrening, fysioøvelser, ulike stimuli tilpasset dagsform, løfte og feste i ståstativ osv.


Barnet søker deg som:

- Kan være mine armer og bein

- Kan passe på meg og det medisinske utstyret mitt

- Har en sterk ansvarsfølelse

- Er strukturert og kan hjelpe til å utføre ulike prosedyrer

- Arbeider selvstendig, etter prosedyrer, er nøyaktig og ryddig

- Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, slik at hele familien forstår deg godt

- Er varm og omsorgsfull

- Er positiv og løsningsorientert

- Kan ta deg tid til å tyde og tolke mitt non-verbale språk og uttrykk, samtidig som en kommuniserer godt med foreldrene.


Det er ingen formelle krav til kompetanse eller erfaring, men det er viktig at du har et ønske om å arbeide med små barn som er 100% pleietrengende.


Ansatte i Abri Dialogue:

-      Er selvstendige og positive personer med godt humør

-      Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid

-      Har gode norskkunnskaper og bestått B2

-      Har høy arbeidsmoral

Søkere blir vurdert fortløpende. Alle aktuelle kandidater må fremlegge gyldig politiattest før tilsettelse. Vi tilbyr lønn og vilkår etter KS sin tariff for ufaglærte og obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

 

Søk på denne stillingen

Vær oppmerksom på at vi kan sende e-poster og kalenderinvitasjoner til adressen du oppgir