Aktiv og glad jente på 21 år søker miljøterapeut

Miljøterapeut

Aktiv og glad jente på 21 år

Stilling ledig for en positiv og glad miljøterapeut


Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

Hva er BPA?

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at vedkommende kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.


Hei!

Jeg er en glad og entusiastisk jente på 21 år som har utviklingshemning.

Jeg er aktiv, pratsom, glad og positiv, og har mye humor. Jeg liker å være sammen med andre mennesker, og oppleves som sosial. Jeg er opptatt av å mestre ting selv, så jeg blir veldig glad og stolt når jeg lærer meg nye ting.

Jeg er ung og har utviklingspotensial, og til veien videre trenger jeg faglig assistanse.

Jeg søker derfor etter deg med miljøterapeutisk fagkompetanse i 50-100% stilling, som kan ha ansvar for et målrettet miljøterapeutisk arbeid i min hverdag.

Dette arbeidet skal gjøres i samsvar med en habiliteringsplan som skal utarbeides av meg selv, mine pårørende, som kjenner meg godt, og deg. Habiliteringsplanen skal lages med utgangspunkt i en bistandsvurdering utarbeidet av Habiliteringen.

Jeg bor i egen leilighet i et privat sameie. Jeg har nettopp startet i et tilrettelagt arbeid på dagtid.

Jeg mottar assistanse på morgen før jeg drar på jobb, på ettermiddager/kveld når jeg er tilbake fra jobb, samt hvilende nattevakt.


Det jeg trenger opplæring i er:

-        dagliglivets ferdigheter

-         kommunikasjon

-        sosiale ferdigheter (som likevel er min sterkeste side)


For meg er det viktig at du er ryddig og strukturert, er trygg på deg selv, og har godt humør. På grunn av arbeidets karakter oppfordres kvinner til å søke og det er viktig at du kan snakke norsk. Ved ansettelse må du framvise politiattest med fri vandel.

Det kreves fagbakgrunn med kompetanse som miljøterapeut og ansettelse vil gjøres på grunnlag av personlig egenhet. Du vil få god opplæring og oppfølging i arbeidet.


Hvis du synes dette høres spennende ut, så vil jeg gjerne høre fra deg.Ønsket oppstart

Omgående

Søk på denne stillingen

Det er enkelt å søke. Du får tilsendt en lenke til søknadsskjemaet der du svarer på noen spørsmål og får mulighet til å presentere deg med video. Alt kan gjøres på mobil, og du slipper å laste opp dokumenter. Ikke nøl, søk nå!