BPA assistenter søkes til våre ordninger i Troms og Finnmark

BPA assistent

BPA assistenter i Troms og Finnmark søkes

Ledige stillinger som assistent i BPA-ordning

Til våre arbeidsledere i Prima Assistanse søker vi deg som ønsker å jobbe fra få til mange timer i uken samt helger til våre avdelinger i Tromsø, Narvik, Vadsø, Vardø og Alta.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

Hva er BPA?

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at vedkommende kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Dette er en jobb innenfor serviceyrket og det vil passe for deg som;

·      Liker å bidra med den ekstra assistansen som gjør at vedkommende kan føle seg så selvstendig og uavhengig som mulig

·      Liker å se at den jobben du gjør bidrar til at andre mennesker lykkes og føler mestring i hverdagen

·      Ser og forstår hva som skal gjøres uten å bli det fortalt

·      Liker nye utfordringer

·      Liker å ha mulighet til en gjensidig fleksibilitet og variasjon i hverdagen

·      Evner å vise en tilstedeværelse samt skape en tillit og trygghet hos andre mennesker

·      Respekterer at vi mennesker er ulike, har ulike behov, har ulike erfaringer og ser ulikt på ting

·      Som evner å se mennesket, yte god service og som tenker kvalitet på det du gjør

·      Er positiv og lett kan kommunisere med andre mennesker

·      Lett kan se muligheter og løsninger

·      Liker å jobbe effektivt og er pliktoppfyllende

·      Både kan jobbe selvstendig, med barn, og i team med andre

 

Vi søker deg som kan;

·      jobbe på dagtid, kveld, natt og helger

·      stille opp ved kort varsel

·      være med på reiser


Ved ansettelse så må du framvise politiattest med fri vandel.

Det er ikke krav til helsefaglig bakgrunn, men du må ha førerkort klasse B.

Ansettelse vil gjøres på grunnlag av personlig egenhet. Du som assistent vil få god opplæring og assistentkurs slik at du skal føle deg trygg i rollen som assistent. 

 

Hvis du synes dette høres spennende ut så vil vi gjerne høre fra deg 😊

 

Søknadsfrist: omgående



Ønsket oppstart

Omgående

Søk på denne stillingen

Det er enkelt å søke. Du får tilsendt en lenke til søknadsskjemaet der du svarer på noen spørsmål og får mulighet til å presentere deg med video. Alt kan gjøres på mobil, og du slipper å laste opp dokumenter. Ikke nøl, søk nå!