Student med ønske om relevant erfaring? Vi har nå flere spennende stillingen innenfor vår Forretningsutvikleravdeling

Stillingstittel:
Internship til vår Forretningsutvikleravdeling

Arbeidsgiver:
Insj UiO

Arbeidssted:
Gaustadalléen 21

Ansettelsesnivå:
Deltid 25%

Søknadsfrist:
Annonsen er utløpt

Ønsket oppstart
"etter avtale"

Kontaktperson

Helena Solberg

Head of recruitment

E-post:
helena.solberg@insjuio.no

Telefon:
48421353

Beklager, denne stillingen utløp den 01.06.2022.


Insj er en studentorganisasjon som jobber for å demokratisere og senke terskelen for entreprenørskap blant studenter. Insj ble startet i 2018 og av fem UiO-studenter som ville gjøre det enklere for studenter å tørre å satse på ideene sine. I dag er vi over 40 medarbeidere og vi fortsetter å vokse i Oslo, Bergen, Stavanger og i Trondheim. De ansatte i Insj kommer fra en rekke ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger, men samles rundt et felles mål: Å hjelpe studentgründere å utvikle ideene sine og sette dem ut i verden!

Insj søker nå studenter til (ubetalt) internship-stilling til flere spennende stillinger innenfor vår forretningsutviklingsavdeling! Vi søker nå både forretningsutviklere, akselerator medarbeider, mentor medarbeider, community medarbeider og eventkoordinator i Oslo og Bergen. Om du ønsker å utfordre deg i et kreativt og innovativt miljø, samtidig som du får relevant erfaring ved siden av studiene, ønsker vi å høre fra deg!


Om våre stillinger:

Som forretningsutvikler vil du:

 • Kartlegge behov, planlegge og utføre ukentlige 1-1 rådgivningsmøter med klienter  
 • Veilede klienter gjennom hele grunderreisen; alt fra utvikling av strategi, ideutvikling, prototype, forretnings- og produktutvikling til investering, HR og kontraktskriving 
 • Utvikle og skape innhold for Insj sin felles plattform for kunnskapsdeling
 • Støtte med kunnskap og rådgivning i Insj sitt akselerator-program

Som forretningsutvikler i Insj vil du være ansvarlig for å veilede likesinnede studenter gjennom grunderreisen- fra ide til ferdig produkt. Du vil få verdifull erfaring innen et bredt spekter av fagområder som strategi- og organisasjonsutvikling, økonomi, design, markedsføring, og kontraktsrett. Videre vil du stå ansvarlig for å planlegge og gjennomføre en-til-en møter med klienter. Et internship i Insj vil gi deg en unik erfaring som skiller seg ut på CV-en, og et springbrett av muligheter videre! Vi anbefaler både erfarne og uerfarne til å søke.


Som akselerator medarbeider vil du:

 • Ansvarlig for å støtte lederen for akseleratorprogrammet med å utvikle og organisere programmet, og ta ansvar for de praktiske oppgavene
 • Du vil hjelpe i søknadsprosessen, være et første kontaktpunkt for deltakerne, delta på og arrangere workshops og/eller arrangementer relatert til programmet og hjelpe/gi råd i forbedring av programmet basert på tilbakemeldinger fra deltakerne
 • Du vil jobbe direkte under og rapporterer til lederen av akselerator og delta i planlegging av programmet, samt assistere lederen med arbeidet rundt akselerator
 • Følger opp deltakerne fra søknad til alumni, ansvarlig for slack, samt ukentlig oppdatering og ressursdeling 
 • Bidra med å forme programmet basert på tilbakemeldinger

Hensikten med denne stillingen er å sikre at Insj gjennom sitt akselerasjonsprogram lærer studenter hvordan de kan utvikle ideen sin til en start-up. Gjennom workshops, forelesninger og coaching (fra næringsliv), lærer studentene mer om innovasjon og entreprenørskap. Din jobb blir å sikre at programmet har den nødvendige kunnskapen og ferdighetssettet for å levere verdien som er lovet til deltakerne.


Som mentor medarbeider vil du:

 • Hovedansvar for å headhunte potensielle mentorer som kan bidra til vårt tilbud. Dermed fungerer du som et bindeledd mellom gründere, mentorer og Insj
 • Onboarding av mentorer og fasilitere verdiskaping
 • Bidra i utarbeiding, planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter for Insj
 • Arbeide med brukerinnsikt og bistå med strategi i samarbeid med teamet
 • Ansvar for administrering og opprettholdelse av tjenesten
 • Støtte Insj sine andre avdelinger med ekstra ressurser. F.eks. hjelpe til med prosjekter, eller innholdsproduksjon der det er behov

Stillingen som mentor innebærer å fasilitere god struktur for kommunikasjon mellom gründere, finne flere gode mentorer til å bli med i vårt nettverk samt ansvarlig for å opprettholde tjenesten. Du vil selv få muligheten til å bli kjent med mange spennende gründere fra ulike felt og få viktig arbeidserfaring ved siden av studier!


Som community medarbeider vil du:

 • Fungere som et bindeledd mellom unge student-entreprenører og Insj
 • Ansvar for administrering av vår digitale plattform for insj sitt økosystem, med formål om å koble studentgründere med eksterne partnere
 • Bidra til mentortjenesten
 • Bidra i utarbeiding, planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter for Insj
 • Arbeide med brukerinnsikt og bistå med strategi i samarbeid med teamet
 • Støtte Insj sine andre avdelinger med ekstra ressurser. F.eks. hjelpe til med prosjekter, eller innholdsproduksjon der det er behov
 • Bidra til onboardingen av insjere (studenter som ønsker å benytte tjenestene til Insj)

Community jobber hovedsakelig med å skape et innbydende fellesskap mellom 1) Insj sine ansatte og 2) studentgründere generelt. Avdelingen arbeider med prosjekter på tvers av avdelinger og bidrar til å bygge et sosialt miljø for studenter som har interesse for entreprenørskap. Community har som mål å være det første møtepunktet når en studentgründer kommer til oss, og fungerer som Insj sitt “ansikt” utad! 


Som Eventkoordinator vil du:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre eventer laget for studenter med en interesse for entreprenørskap
 • Oppdatere og rapportere om tidligere og kommende arrangementer for Insj og studentgrundere gjennom vår interne kommunikasjonsplattform
 • Rapportere og samle inn tilbakemeldinger fra eventer
 • Kontinuerlig kontakt og samarbeid med relevante foredragsholdere fra næringslivet 
 • Bistå i å lage eventplan og budsjett til eventer for semesteret/året

Som eventkoordinator vil ha et spesifikt ansvar for events. Har du en spesiell interesse for eventplanlegging/PR, er kreativ og liker å formidle deg? Da ser vi for oss at du vil trives i stillingen som eventkoordinator.


Uavhengig av hvilken stilling du søker til vil det være et tett samarbeid mellom alle stillingene. Felles er at dere alle vil jobbe ut mot studentgrundere og bidra til Insj sitt overordnende mål om å demokratisere og senke terskelen for studentinnovasjon.


Vår drømmekollega er: 

 • Er i begynnelsen av en mastergrad eller bachelorgrad (minst 1-2 år igjen av studiene) 
 • Vil jobbe frivillig i Insj 8-12 timer i uken
 • Har erfaring i verv eller frivillig arbeid er en fordel, men ikke et krav
 • Trives under press og kan tilpasse deg under uforutsigbare situasjoner
 • En som deler våre verdier: engasjert, nysgjerrig, hjelpsom, har en læringsglede og liker å ta ansvar


Vi tilbyr:

 • Relevant erfaring i et selskap som er anerkjent blant flere store aktører. Her er det kun du som setter grenser for hva du vil lære og benytte i senere jobbsøk
 • Et sosialt og mangfoldig miljø med lav takhøyde, lov til å feile, lære av hverandre og stille spørsmål
 • Gode muligheter for intern utvikling og nettverksbygging i start-ups
 • Et profesjonelt miljø med rom for personlig og profesjonell utvikling. Vi verdsetter det å kunne eksperimentere og teste ut nye løsninger
 • Dette er stedet for å ta i bruk hva du har lært i teorien og anvende det i praksis
 • Høy grad av fleksibilitet; vi er alle studenter
 • Muligheten til å bli forfremmet til en betalt prosjekt- eller ledelsesposisjon hvis du ønsker å fortsette din utvikling i Insj 

Uavhengig av studiebakgrunn og erfaring, oppfordrer vi alle studenter med et engasjement for faget sitt til å søke. Vårt motto er hire for motivation, teach for skill. Skriv i søknaden hvilken stilling du søker og i hvilken by.


Hva skjer når jeg søker?

Dersom vi tror du er en god match, vil vi invitere deg til et førstegangsintervju enten digitalt eller på våre lokaler med to av våre kollegaer. Får vi et godt inntrykk vil vi tilby deg et andregangsintervju med to nye kolleger. Med denne prosessen, håper vi å bli bedre kjent med hvem du er og sikre at flest mulig får være med i å velge hvem deres nye kollega skal bli. Vi håper gjennom denne prosessen at du skal få et godt innblikk i hvem vi er, slik at vi sikrer oss at vi er god match for deg også!


Høres dette ut som en spennende mulighet? Ikke nøl med å søk og vi vil ta kontakt fortløpende. Noe du er usikker på? Sjekk ut våre hjemmeside insjuio.no eller send en mail til helena.solberg@insjuio.no med spørsmål.