32 år gammel mann søker BPA assistent!

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
BPA Vestland (1404)

Arbeidssted:
Øystese

Ansettelsesnivå:
Deltid 20% og oppover

Stillingstype:
Fast stilling

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
Etter avtale

Kontaktperson

Silje Hylland

Administrativ koordinator

E-post:
silje.hylland@prima-assistanse.no

32 år gammel mann søker BPA assistent!

Eg er ein mann på 32 år som har eit sterkt ynskje om å leva eit aktivt liv, og for å få til det treng eg stødige assistentar med eit godt hovud. Sjølv jobbar eg fullt, trenar, er sosial, nyt båtliv på godvêrsdagar, set pris på god mat, musikk og bøker, har diverse frivillige verv, huseigar og har forpliktingar der etter, glad i tur og reiser, med meir. Orsaka til at eg treng assistentar at eg sit i rullestol, etter ei ulukke då eg var 16 år.

Hjå ein assistent søker eg etter personar som:

-         Er stabile og til å stola på

-         Er tolmodige og lærevillige

-         Kommuniserer godt og er stødige i norsk

-         Har ordenssans og er observante

Arbeidsoppgåver, eksempel:

-         Matlaging, husarbeid, handel, tilrettelegging for kvardagen min, sosiale tilstellingar, med meir

-         Kvardagslege oppgåver eg ikkje klarar sjølv

-         Vedlikehald av hus, rullestol, bil, båt, hjelpemiddel

-         Trening: eigentrening, rullestolrugby

-         Reiser innanlands etter avtale – opplæring blir gitt.


Eg og assistentordninga tilbyr:

-         Ein jobb litt utanom det vanlege

-         Moglegheita til å jobba tett med meg

-         Reiser og opplevingar

-         Opplæring der det trengs

-         Ein løysingsorientert arbeidsleiar


Arbeidstid: Ettermiddag, kveld og helg. Reiser etter avtale.

Stillingsprosent: 20% og oppover

Tiltreding: snarleg


Jobben krev ikkje at du har utdanning eller bilsertifikat, men det tel positivt. Har du arbeids- og livserfaring, så kjem det godt med og skriv gjerne det inn i søknad. Om du ikkje har ein fin CV klar, så set eg pris på ein god søknad der du beskriv deg sjølv; generell informasjon, interesser, kva du ser etter i ein jobb og andre ting som kan vera av interesse. Og ikkje minst kvifor dette er jobben for deg. Eventuell utdanning og arbeidserfaring bør skrivast inn i søknad.


Søk på denne stillingen