Søker våken nattevakt i 80% vikariat

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Yrkesaktiv mann i Ås

Arbeidssted:
Ås

Ansettelsesnivå:
Deltid 80%

Stillingstype:
Vikariat

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
så raskt som mulig/etter avtale

Kontaktperson

Michelle Vinknes Åkerlund

BPA koordinator

E-post:
michelle.akerlund@prima-assistanse.no

Telefon:
91 24 90 93


Er du empatisk, har erfaring fra personlig stell og liker å være våken om natta? Da er dette kanskje jobben for deg?

Som rullestolbruker med ryggmargskade har jeg assistenter til å hjelpe meg. Som kvelds/ nattevakt hjelper du meg gjennom natta. Nattevakten min går ut i pappapermisjon fra 1 september – 15 januar, og jeg trenger en vikar i tidsrommet. Det er gode muligheter for forlengelse.

Jeg er en voksen mann med godt humør, jeg er glad i livet, familien og jobben min. Arbeidsstedet er i hjemmet mitt som ligger i Ås, der jeg bor sammen med familien min.

Hva vil jobben som personlig assistent hos meg innebære?

Din jobb er å hjelpe meg på kveld/natt. Dette innebærer forflytning fra stol til seng, hjelpe meg med dusj og personlig stell, snu meg i seng på natt. Jeg planlegger ellers en reise i høst og jeg trenger at du kan være med meg på reisen sammen med noen av de andre assistentene. Ellers inkluderer assistentjobben praktiske oppgaver både inne og ute som jeg brukte å gjøre før jeg begynte å bruke rullestol, men som nattevakt er den viktigste jobben din det helsemessige aspektet, samt holde deg våken og hjelpe meg når jeg trenger det. Du må være villig til å bygge opp kompetansen din slik at du kan håndterer også de helsemessige utfordringene jeg har.

Hva ser jeg etter hos deg som skal jobbe hos meg?

  • Serviceinnstilling og god assistanse.
  • At du er empatisk og forståelsesfull.
  • Helsefaglig utdanning og/eller erfaring er en stor fordel, men personlig egnethet og god personlig kjemi med meg og min familie er avgjørende.
  • Forståelse for rutiner, smittevern og viktighet av vaksine. Du må være villig til å bruke munnbind på jobb hvis det er stort smittepress av Covid i samfunnet.
  • At du kan snu deg raskt rundt, løse problemer og har evnen til å improvisere.
  • Svært gode norskkunnskaper, du må regne med å hjelpe meg med å skrive på norsk. Gode engelskkunnskaper, du må regne med å snakke engelsk når vi er på reise.
  • Du må være punktlig, fleksibel og ansvarsbevisst med god arbeidsmoral.
  • Du må ha førerkort og være komfortabel med å kjøre stor bil.
  • Vi har 2 katter, så du kan ikke være allergisk mot katter.

 Arbeidstid:

Som nattevakt i 80% stilling jobber du ca. 3 vakter i uka. Stort sett er dette på hverdager, men du må regne med noe helgejobbing. Når du starter, varierer fra kl. 18.00 til kl. 23.00 avhengig av turnus. Du kan jobbe opptil 12.5 timer i løpet av en vakt, mens noen av vaktene kan være på 8 timer. Du slutter stort sett kl. 07.00 på morgenen, ev. kl. 08.00 hvis kona mi er på reise og du må overlappe med morgenvakten. Tidspunktet på vaktene kan tilpasses.

Oppstart i august, opplæring vil bli gitt. Du må regne med at mye av opplæringen vil bli gitt på dag da det er viktig at du blir kjent med både rutinene og med oss.

Hvis det blir endringer i personale/turnus kan det også etter avtale være aktuelt med dagvakter.

Vi er også interessert i tilkallingsvikarer

Kan du ikke forplikte deg til å jobbe 80% natt, søk likevel og si i søknaden din at du er interessert i å være tilkallingsvikar. Dette kan være dag-, kveld-, natt- eller helgevakter.

Arbeidsmiljø:

Vi har et inkluderende arbeidsmiljø, god og uformell tone og god administrativ orden. Vi bor i et hyggelig område i Ås, med eget hus og hage. Vi har et eget rom som assistentene bruker når de ikke utfører arbeidsoppgaver.

 Det er kort vei fra toget så det det er fullt mulig å pendle fra Oslo.

Du må fremlegge politiattest før endelig tilsetting. 

Kun søknader med både CV og utfylt spørreskjema vil bli behandlet.

Timelønn dagtid kr 194,77 Timelønn inkl. kveldstillegg kr 254,77,-. Timelønn inkl. helgetillegg kr 311,77,-


BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen