Aktiv kvinne søker BPA-assistenter

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse avd. Rogaland

Arbeidssted:
Klepp

Ansettelsesnivå:
Deltid 30 - 55 %

Stillingstype:
Fast stilling

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
Etter avtale

Kontaktperson

Prima Assistanse avd. Rogaland

E-post:
rogaland@prima-assistanse.no

Telefon:
464 33 366

Jeg er en positiv, aktiv og voksen kvinne med mange interesser. Tross langvarig muskelsykdom, ser jeg positivt på livet og ønsker å leve et aktivt liv. Jeg driver frivillig arbeid på en skole i mitt lokalområde. Ved hjelp av brukerstyrte personlig assistenter (BPA) kan jeg styre mitt eget liv og velge hvordan jeg vil leve det.

Jeg søker nå flere gode assistenter til mitt BPA-team til å være mine armer og bein da sykdommen medfører redusert bevegelighet og noe redusert tale-evne. Jeg sørger for at du blir raskt trygg på meg og bruker alternativ kommunikasjon.

Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø, varierende arbeidsoppgaver og grundig opplæring. Du vil få opplæring i håndtering av nødvendige hjelpemidler. 

Ledige stillinger:

Jeg har ledig følgende stillinger:

  • 30 % fast stilling
  • 25 % vikariat stilling
  • Tilkallingsassistenter som kan stille ved behov og i ferier.

For den rette kandidat vil det være mulig å slå sammen de to første stillingene til en stilling på 55 %. 

Arbeidstid:

Morgen, dag og kveldsvakter, samt helgevakter settes opp etter turnus. Denne stillingen kan fint kombineres med andre jobber, så har du ledig tid og ønsker å jobbe mer, setter jeg pris på om du søker på stillingen. Skriv gjerne inn i søknaden hvor mye og når du kan jobbe. 

Ønskelige egenskaper:

  • Ryddig og punktlig.
  • Selvstendig og trygg på deg selv.
  • Sosial, aktiv og godt humør.

Jeg liker å omgås positive og løsningsorienterte mennesker.

Beskrivelse av stilling:

  • Personlig stell, her er erfaring ønskelig.
  • Praktiske oppgaver i huset.
  • Bistå på møter og foredrag.
  • Transport til forskjellige daglige gjøremål.


BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen