Ungdommelig kvinne på Fagerborg søker fransktalende assistent

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Ungdommelig dame på Frogner søker assistenter

Arbeidssted:
Oslo

Ansettelsesnivå:
Deltid

Stillingstype:
Fast stilling

Søknadsfrist:
Annonsen er utgått

Ønsket oppstart
Snarest, etter avtale

Beklager, denne stillingen utgikk den 28.09.2022.

Det er behov for en fransktalende assistent som kan delta og følge til seminarer, assistere under to eksamener på UiO i desember og delta og følge forelesninger online via zoom i mitt hjem.

Seminarer er fast på onsdager 12:15-14:00 fysisk på campus, arbeidstid er 09-15. Oppmøte hos meg, assistent gjør BPA-rutiner som å gjøre klart frokost og assistere med klargjøring til avreise. Vi tar trikk/taxi til og fra UiO. Vi triller i rullestol. Oppdraget er å følge med i undervisningen og bistå underveis i de franske temaene som gjennomgås.

Onsdag 7/12 er det skriftlig eksamen 15-20 fysisk på campus, og arbeidstid vil da være 13-21, eventuelt 14-22. Eksamenen er tilrettelagt slik at jeg har eget rom, utvidet tid og med assistent til stede. Assistenten leser opp oppgavene og skriver det jeg dikterer da jeg har redusert syn og finmotorikk.

Det skal avholdes muntlig eksamen i tidsrommet 12.-16./12, oppmøteplan publiseres 4 dager før aktuell eksamensdag. Arbeidstid tilpasses utfra oppmøteplanen. Muntlig eksamen avholdes på UiO, og det er behov for en assistent som kan bistå i kommunikasjonen mellom sensor og meg dersom det oppstår misforståelser grunnet redusert artikulasjon. Dette innebærer muligens tolking av mine utsagn dersom det er uklart for sensor.

Forelesninger er tirsdager 12:15-16:00, og følges hjemmefra live via zoom. Arbeidstid 10-16:30. Assistenten følger undervisning og bistår underveis og skriver forelesningsnotater på PC.

I alle situasjoner gjelder det å være BPA som dekker generelle assistansebehov.


BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/