BPA Vestland søker bpa assistent

Stillingstittel:
BPA Assistent

Arbeidsgiver:
BPA Vestland

Arbeidssted:
Bergen

Ansettelsesnivå:
Ekstrahjelp

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
Snarest

Kontaktperson

Josefine Willesvik

BPA-koordinator

E-post:
josefine@prima-assistanse.no

Brukerstyrt personlig assistent søkes til kvinne i slutten av 20-årene

Kvinne med alvorlig grad av ME søker brukerstyrte personlig assistent. Det søkes en assistent på tilkalling (ekstrahjelp) med stor mulighet for mye vakter, og mulig fast deltidsstilling på sikt. Samt er det gode muligheter for å arbeide ekstra ved sykdom/fravær hos øvrige ansatte. Arbeidssted er i assistansemottakers hjem i Sædalen med arbeidstid 08.30- 16:00.

Arbeidsoppgaver innebærer:

o Matlaging

o Handling

o Dagligdagse gjøremål som rengjøring, klesvask og andre huslige oppgaver

o Assistanse i forbindelser med avtaler

o Kjøre til og fra ulike avtaler eller aktiviteter


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

o Du har interesse for og er flink til å lage mat

o Du er rolig, selvstendig og ansvarsfull

o God kjemi og personlige egenskaper vektlegges

o Det er ønskelig at du har førerkort og disponerer egen bil, men dette er ikke et krav

o Erfaring fra helse- og omsorgsarbeid er ikke et krav, god opplæring vil bli gitt


Stillingen innebærer å assistere kvinnen i hennes hverdag. Med alvorlig grad av ME kan dette innebære at det kan være rolige dager for assistenter på jobb. På dager hvor det er rolig er det rom for at assistenten kan lese til studier eller lignende – forutsatt at han/hun er tilgjengelig for assistansemottaker ved behov.


Som assistent vil en inngå i ordning med fire andre assistenter som alle jobber i deltidsstillinger. Vi har et godt kollegialt miljø og ansatte som blir over tid. Arbeidsplan blir gitt ut lang tid i forveien, og det blir lagt til rette for å bytte vakter og få ferie når arbeidstaker har behov for dette. Det er ønskelig at søker har anledning til å jobbe ekstra på høytidsdager og i ferier. Erfaringsmessig vil det bli anledning til å ta en del ekstra vakter om en ønsker dette.Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle søkere vil bli kontaktet. Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig.Prima Assistanse leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer med funksjonsvariasjoner. Vi har konsesjon og leverer våre tjenester i en rekke kommuner og har lokalkontor i alle landets regioner. Vi jobber hver dag for å bidra til at personer med funksjonsvariasjoner får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen