Voksen dame på 65 år søker omsorgsfulle BPA assistenter

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse / Voksen dame 65 år

Arbeidssted:
Heimdal

Ansettelsesnivå:
Deltid

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
Etter avtale

Kontaktperson

Monica Heggen Bergh

BPA-koordinator

E-post:
monica.bergh@prima-assistanse.no

Telefon:
47257395

Hei. Jeg er en voksen dame på 65 år, som trenger din hjelp og omsorg.

Jeg ble i februar 2022 rammet av en hjerneblødning, som førte til at jeg havnet i rullestol. Jeg er avhengig av hjelp til all forflytning, det være seg mellom seng, rullestol, toalett, god stol, etc. Jeg trenger også hjelp i forbindelse med alle måltider, og i forbindelse med trening hjemme. Jeg trener bl.a. på å gå, men må ha støtte og ha ekstra medhjelper. Jeg trenger også følge og hjelp når jeg skal ut av huset, for eventuell trening og legebesøk etc. Jeg har besøk av hjemmetjenesten på morgenen, som hjelper meg med å stå opp og med morgenstellet. Der trenger jeg også din bistand, som jeg også vil trenge ved toalettbesøk. Alle mine forflytninger og gjøremål er trening for meg, for å nå mitt mål, som er å klare meg selv i hverdagen, slik jeg gjorde før hjerneblødningen.

Min samboer er i arbeid, og er nå borte fra hjemmet i ca 8 timer pr dag, tre dager i uken – mandag til onsdag. Der er i denne tiden og noen timer ellers i uken jeg trenger din hjelp og omsorg.

Det meste er på dagtid, men kan også være aktuelt en og annen ettermiddag/kveld, og kanskje en og annen lørdag/søndag.


Jeg ønsker at du er:

  • Omsorgsfull
  • Troverdig
  • Fleksibel
  • blid
  • omgjengelig
  • God norsk, skriftlig - og muntlig.

I første omgang søker jeg etter en dame.

Du må søke politiattest for å jobbe som BPA, å selvsagt ha plettfri vandel.

Det vil være en stor fordel om du har førerkort.

Håper å høre fra deg!


BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen