Er du glad i å jobbe med barn? Har du lyst på en viktig jobb der du betyr en forskjell i våre liv?

Stillingstittel:
BPA assistent

Arbeidsgiver:
Prima Assistanse avd. Rogaland

Arbeidssted:
Stavanger

Ansettelsesnivå:
Deltid

Stillingstype:
Fast stilling

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
Snarest

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil gi barnet vårt og oss som familie god livskvalitet.

Jenten vår på 3 år skal endelig få seg BPA assistenter. Hun har en aldersadekvat utvikling. Hun har godt språk og er veldig aktiv og sosial. Og bare slik at du er advart først som sist, hun er et råskinn, og skikkelig lett å bli glad i!  

Hun er imidlertid medisinsk komplisert. Hun ernæres intravenøst via cvk, (sentralt venekateter), hun har knapp, insulinpumpe, og elektronisk blodsukkermåler (CGM). Hun har derfor behov for tett tilsyn (2:1) hele døgnet.   

Vi foreldre ivaretar det medisinske ansvaret, men du vil få god opplæring i hva som er viktig å passe på. Det er fint om du har noen erfaring med dette utstyret, men du vil som sagt få grundig opplæring fra oss foreldre, samt fra Stavanger Universitetssykehus. Du vil hele tiden være i tett dialog med oss foreldre som vil gi deg god støtte og opplæring. Opplæringsperioden vil vare til både du, jenten vår og vi foreldre føler oss trygge på situasjonen.  

BPA vil også være en viktig avlastning for oss foreldre. Vi er en familie på 4 hvor jenta vår en minstemann. Storebror på 6 år har i altfor lang tid fått altfor for mye beskjed om å vente. En viktig del av BPA assistentene sine oppgaver vil være å muliggjøre at storebror får flere av sine behov ivaretatt. Mor eller far vil være til stede det meste av tiden. Arbeidet vil hovedsakelig forgå i familiens hjem.  


Stillingene og arbeidstid 

Vi søker flere assistenter i opp mot 80% stilling, men mindre stillinger er også aktuelt. Vi vil i første omgang trenge assistenter på dag- og kveldstid både på hverdager og i helger. Etter hvert vil det også bli mulighet for å jobbe netter. 

 

Hvem er du? 

Det er ingen formelle krav til kompetanse eller erfaring, men ønsket om å arbeide med små barn, delta på deres aktiviteter og lek er viktig. Personlige egenskaper og kjemi mellom assistenter og barnet/familien er veldig viktig!  

• Du er voksen, trygg på deg selv og kan stå i situasjoner som kan oppleves som krevende. 

• Det er lærevillig, tilpasningsdyktig, nøye og til å stole på.  

• Du må kunne løfte og bære skatten vår på 14 kg, da hun til tider trenger noe energiøkonomisering. 

• Som person må du være varm, omsorgsfull, positiv og løsningsorientert. 

• Det er ønskelig at du har ett langsiktig perspektiv på jobben.  


Kvalifikasjonskrav: 

• 18 år og plettfri vandel 

• Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

 

Vi tilbyr: 

• En meningsfull jobb som fremmer likestilling 

• Gode arbeids- og lønnsbetingelser gjennom tariffavtale 

• Grundig opplæring og tett oppfølging av lokalkontor 

• En selvstendig jobb med varierte arbeidsoppgaver 

 

Du vil bli formelt ansatt i Prima Assistanse, som vil ha ansvaret for lønn, forsikringer og kurs av ulike slag, men arbeidsplassen blir hjemme hos jenten eller der hun oppholder seg. Foreldrene blir dine ledere i det daglige.  

Søknader behandles fortløpende, og vi oppfordrer deg derfor til å sende inn din søknad snarest.  

Vi ser frem til å høre fra akkurat deg! 


BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

Prima Assistanse har spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Vi jobber hver dag for å bidra til at mennesker med funksjonsvariasjon får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv. Vi er opptatt av å levere et godt konsept, kvalitet i alle ledd, ha profesjonelle medarbeidere og gode rutiner slik at vi sammen bidrar til en suksessfull hverdag.

For mer informasjon: https://www.prima-assistanse.no/

Søk på denne stillingen