Ønsker du en meningsfull deltidsjobb? Ung kvinne søker assistenter

Stillingstittel
BPA assistent

Arbeidsgiver
Abri Dialogue

Arbeidssted
Stavanger

Ansettelsesnivå
Deltid

Stillingstype
Fast stilling

Søknadsfrist:
Annonsen er utløpt

Ønsket oppstart
Etter avtale

Beklager, denne stillingen utløp den 28.01.2023.

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

For mer informasjon: https://www.abridialogue.no/


Vi ønsker ei rolig kvinne som kan jobbe kvelder i uken, helger og ferier, samt ringevikar.

Hun bruker rullestol og er per dags dato sengeliggende. Er var for lys, lyd og lukt. 

Har interesse for bøker, foto, håndarbeid, musikk og natur. 


Arbeidstider: 

Dagvakt, 11:30-15:30. Kveldsvakt, 18:30-20:30. Noen har begge vaktene.


 Arbeidsoppgaver:

-Lage og finne frem/mate 3x pr dag

-Diverse husarbeid

-Hjelp til stell/hårvask/dusj

-Bistå hjemmesykepleien ved toalettbesøk (per nå grunnet forverring)

-Utdeling av medisiner (medisinkurs kan tas via Abri Dialogue om ønskelig)


Ønskede egenskaper:

-For å unngå misforståelser er det ønsker at søker har/behersker et norsk språk godt

-Pålitelig og ansvarsbevisst

-Rolig og omgjengelig

-Tilpasningsdyktig til vedkommendes dagsform