Kan du tenke deg å følge meg til ridning om Mandagene?

Stillingstittel
BPA assistent

Arbeidsgiver
Abri Dialogue

Arbeidssted
Stavanger/Madla

Ansettelsesnivå
Deltid

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
Etter avtale

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

For mer informasjon: https://www.abridialogue.no/


Jeg er en ung kvinne med Down syndrom som bor på Madlamark og som går og rir fra kl. 18.00 til kl. 19.00 om mandagene på Storhaug Rideklubb. (Rideskolen følger kommunens skolerute)

Min gode assistent gjennom 11 år pensjonerer seg 30. april 2023 og jeg trenger derfor en som kan ta hans plass etter det. 

Det er også mulighet for ekstravakter allerede nå. Da til følge på andre fritidsaktiviteter.  

Kunne dette være noe for deg? Jobben passer for en student eller en godt voksen person som ikke er redd for hester.


Ansatte i Abri Dialogue:

-Er selvstendige og positive personer med godt humør

-Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid

-Har gode norskkunnskaper og bestått B2

-Har høy arbeidsmoral

Søkere vil bli vurdert fortløpende. Alle aktuelle kandidater må fremlegge gyldig politiattest før tilsettelse. Vi tilbyr lønn og vilkår etter KS sin tariff for ufaglærte og obligatorisk tjenestepensjon (OPT).

Søk på denne stillingen

Vær oppmerksom på at vi kan sende e-poster og kalenderinvitasjoner til adressen du oppgir