Personlig assistent søkes til gutt på Ombo

Stillingstittel
BPA assistent

Arbeidsgiver
Abri Dialogue

Arbeidssted
Ombo

Ansettelsesnivå
Deltid

Stillingstype
Fast stilling

Søknadsfrist:
Snarest

Ønsket oppstart
etter avtale

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsvariasjon som selv bestemmer hvordan assistansen skal være og utføres. Å være en assistent i denne ordningen innebærer at personen med funksjonsvariasjon er daglig leder i sitt liv og trenger deg for å assistere seg på en slik måte at hen kan leve et så uavhengig og selvstendig liv som mulig.

www.abridialogue.no


Vi søker etter en trygg person som ønsker å være en del av livet til en 12 år gammel gutt. Gutten er glad i musikk, sang, lyseffekter og bading. Han har sterkt redusert syn og er lysømfintlig.

Han bor hjemme på gården sammen med mor, far og søster.

Gutten er sosial og utadvendt, og trenger hjelp av sin BPA til følgende:

-      Bistå med og i sosialt felleskap

-      Følge på spasertur, sykling, bading mm.

-      Følge han rundt på gården slik at han får delta i gårdsdriften

-      Lese, leke, mating osv.

-      Personlig hygiene og stell

-      På/avkledning

Arbeidstiden vil i stor grad kunne tilrettelegges for søkere med hensyn til fergetider osv. Det er ønskelig at du kjører bil for å kunne følge gutten på aktiviteter, men det er ikke et krav. Arbeidsoppgaver avklares og utføres etter nærmere avtale med arbeidsleder.


Ansatte i Abri Dialogue:

-      Er selvstendige og positive personer med godt humør

-      Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid

-      Har gode norskkunnskaper og bestått B2

-      Har høy arbeidsmoral

Søkere blir vurdert fortløpende. Alle aktuelle kandidater må fremlegge gyldig politiattest før tilsettelse. Vi tilbyr lønn og vilkår etter KS sin tariff for ufaglærte og obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Kontaktperson: Linda Vestersjø (arbeidsleder og mor) - lvestersjo@gmail.com. Tlf. 45044538


Søk på denne stillingen

Vær oppmerksom på at vi kan sende e-poster og kalenderinvitasjoner til adressen du oppgir