Insj ser etter jusstudenter!

Beklager, denne stillingen utgikk den 25.05.2020.

Insj er en studentorganisasjon som jobber for å fremme studententreprenørskap og senke terskelen for studenter som ønsker å starte opp egne selskap.

Insj UiO skal lansere Norges første studentdrevne juss klinikk for forretningsjus. Vi ønsker å gi gratis juridisk støtte til start-ups, entreprenører og små selskaper. Dette gir jusstudenter muligheten til å få praktisk arbeidserfaring som er ettertraktet i arbeidslivet. Det er også en god mulighet å bruke kunnskapen man har ervervet seg i klasserommet til virkelige saker.


Hovedansvaret ditt vil være å:

 • Intervjue klienter og gi generell veiledning om forretningsjus i regi med en advokat
 • Støtte teamet med utførelse av juridisk forskning, lage kontraktutkast og klientstyring
 • Vedlikeholde klient referatene
 • Være med å øke bevisstheten om juss klinikken, samt være med å organisere seminarer og workshoper

Du er:

 • En student med et ønske om å lære mer om forretningsjus i praksis
 • Du burde være på tredje året ditt, med gode akademiske resultater
 • Du har kunnskap om norsk lov med fokus på forretningsjus, kontraktsjuss, IP og varemerkerettigheter etc.
 • Ser på seg selv som nysgjerrig og ansvarsfull

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å nettverke og vokse under veiledning fra profesjonelle advokater i et entreprenørskapsmiljø
 • Praktisk arbeidserfaring med ekte problemstillinger fra den virkelige verden
 • Erfaring som speiler praksis fra profesjonelle advokatselskaper


Stillingen er tiltenkt studenter og er et frivillig verv!Ønsket oppstart

2020-06-01

Kontaktperson

Nikolina Suzic
E-post: nikolina@insjuio.no